Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersi öğretim programımızın vizyonu; öğrencilerimizin çevreleri ve dünya hakkında araştıran, sorgulayan, gözlemlerinden doğru bilgilere ulaşan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimize gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisi kazandırarak, ileride karşılaşacakları her türlü soruna bilimsel yöntemlerle yaklaşıp çözüm üretmelerini sağlamak en önemli görevimizdir. Öğrencilerimize Fen Bilimlerine ilişkin terimleri kavratmak ve doğru şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

Fen Bilimleri dersleri hem derslik hem de laboratuvar ortamında işlenir. Anlatılan konularda adı geçen malzemelerin anında görülmesi konunun etkin öğrenilmesini sağlamaktadır. Öğrencilerimizin Fen konularının hayatın içinde olduğunu gözlemlemeleri ve günlük yaşantılarında uyguladıkları birçok çözümün aslında Fen dersinin temelleri olduğunu fark etmeleri derse ilgiyi artırmaktadır.
Atatürk

Ansolon