SKS Koordinatörlüğü

Sanat, kültür ve spor; bireylerin yaşama farklı bakış açıları kazanmasını, entelektüel deneyim ile kazanacağı vizyon sayesinde bireye küresel yorumlama ve değerlendirme becerisi sağlayacaktır.

Öğrencilerimizin çalacağı enstrüman, oynayacağı tiyatro, yapacağı spor ile farklı disiplinler arasında kendilerini keşfederek öz güven kazanmalarını destekleyecektir. Her öğrencinin sahip olduğu potansiyeli, bireysel yetenek ve becerisi ile geliştireceği sanat-spor-kültür derslerine, okulumuzda ilkokuldan lise kademesine kadar katılım sağlanabilmektedir.

Okulumuzdaki tüm SKS branşları; bütünün parçası olarak öğrencilerimize sorumluluk, aidiyet, davranış bilincini kazandırır. Sanatın yaratıcılığı, sporun disiplini ve kültürün kazandırdığı saygı ve saygınlık ile öğrencilerimizin yaşam alışkanlıkları kazanması hedeflenmektedir. TED Sivas Kolejinde öğretim programlarının yanı sıra, öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik kültürel, sosyal, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda tüm olanaklar sağlanır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar, öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılır ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılır.

Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen sks etkinliklerimiz, birçok farklı alanda yapılmaktadır. Bu alanlar basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, jimnastik, bale, yüzme, salon ve modern halk dansları, yoga, step aerobik, seramik, görsel tasarı ve desen, keman, piyano, gitar, bilim ve robotiktir. Öğrencilerimiz bu çalışmalara katılarak kendilerini ilgi duydukları alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon