Genel Bilgiler

TED Sivas Koleji Özel İlkokulu’nda ilköğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitim Bakanlığının temel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Öğrencilere, Atatürk ilke ve devrimleri ile Atatürk milliyetçiliğini ve toplumsal mücadelemizin kökeninde yatan gerçekleri öğretmek,
(2) Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,
(3) Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal yaşama ve üst öğrenime hazırlamak,
(4) Çocukların estetik duygularını geliştirmek; onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme, işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları yaratmaktır.

Eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, saygı, hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilere demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Okulda, bireysel öğrenmenin yanında takım çalışmalarıyla sosyalleşen ve bununla birlikte düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

İlkokulumuz tarafından kullanılmak üzere farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, elektronik sınıflar, branş derslikleri, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları, jimnastik salonu, çok amaçlı salon, yüzme havuzu, 3D salonu ve spor salonu bulunmaktadır.
 • 66 aydan itibaren öğrenci kabul edilmektedir.
 • Sınıf kontenjanlarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır.
 • İlkokulumuzdaki toplam kontenjanımız 360 öğrencidir.
 • Kendi anaokulumuzdan gelen öğrencilerimiz 1’inci sınıfa doğrudan kabul edilmekte, boş kalan kontenjanlara PDR uzmanlarımız ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından yapılan mülakatla öğrenci alınmaktadır.
 • Ara sınıflarda boşalan kontenjanlara sınav ve mülakatla öğrenci kabul edilmektedir.
 • İlkokulumuz, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kendine özgü ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan zengin öğrenme ortamları ile donatılmıştır.
 • Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlar çerçevesinde farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 • Haftada 10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. İngilizce derslerinin yarısına Türk İngilizce öğretmenleri,diğer yarısına (speaking) ise yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri girmektedir. Türk Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır.
 • 3’üncü sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Fransızca okutulmaktadır.
 • İlkokulumuzda Türk Eğitim Derneğinin zenginleştirilmiş öğretim programı uygulanmaktadır. Dersler Türk Eğitim Derneği Genel Merkezince hazırlanmış yardımcı ders kitaplarıyla desteklenmektedir.
 • 4’üncü sınıftan itibaren uygulanan TED okulları geneli TBU (Temel Beceri Uygulamaları) sınavlarıyla öğrencilerin akademik gelişimleri sistemli olarak takip edilmektedir.
 • Okulumuzda tam gün eğitim öğretim yapılmaktadır. Günde 9, haftada 45 saat eğitim hizmeti verilmektedir.
 • Hafta sonu Cumartesi günleri 09.00-12.10 saatleri arasında ücretsiz yabancı dil, kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmekte, öğrencilerimiz gönüllülük esasına göre bu kurslara katılabilmektedir.
 • Tüm öğrencilerimizin sağlık ve gelişimleri yakından izlenmekte, diş, göz vb. taramaları yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hafta içi kulüp çalışmalarına katılmaktadır.
 • Öğrencimizin ilkokul öğrenimi, uzman öğretmen kadromuzla değerler eğitimi, spor, yüzme, drama, görsel sanatlar, seramik, satranç, müzik ve bale dersleriyle desteklenmektedir.
Atatürk

Ansolon