Genel Bilgiler

TED Sivas Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yüksek öğretime veya hem mesleğe hem yüksek öğretime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Lisemiz tarafından kullanılmak üzere farklı öğrenme stillerine uygun yüksek teknoloji donanımlı sınıflar, branş derslikleri, bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarları, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları, çok amaçlı salon, 3D Salonu, yüzme havuzu ve spor salonu bulunmaktadır.
 • Sınıf kontenjanlarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır
 • Lisemizdeki toplam kontenjanımız 500 öğrencidir
 • Lisemize, Giriş Sınavı ve/veya MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları ile öğrenci alınmaktadır
 • Lisemizde MEB Ulusal öğretim programının yanı sıra Türk Eğitim Derneği okullarında uygulanan aşağıdaki alternatif eğitim programlarından uygun görülenlerle eğitim öğretim faaliyetleri desteklenmektedir
  –  Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİY)
  –  Cambridge Uluslararası Orta Öğretim Genel Sertifika Programı (IGCSE)
  –  Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP)
  –  Advanced Placement Programı (AP)
  –  İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi Programı (BTEC)
 • Lisemizde Edinburgh Dükü Gençlik Ödülü (The Duke of Edinburgh Internationl Award) programı yürütülmektedir
 • Öğrencilerimiz ilgi ve becerileri doğrultusunda hafta içi kulüp çalışmalarına katılmaktadır
 • 9 ve 10’uncu sınıflarda etüt programları ile üniversite hazırlık çalışmaları desteklenirken 11 ve 12’nci sınıflarda UDEP (Üniversite Destek Eğitim Programı) hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 10-12 saat olarak uygulanmaktadır
 • Yabancı dillerde; İngilizce haftada 8-10 saat, ikinci yabancı dil ise haftada 2 saat olarak uygulanmaktadır
 • Öğrencilerin akademik dersleri TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve proje çalışmalarıyla desteklenmektedir
 • Öğrencimizin GYS (Global Youth Summit), MUN (Model United Nations), EYP (European Youth Parliament), ISE (Kanada çift diploma programı), YGA (Young Guru Academy)              Toefl Junior vb. uluslararası çalışmalarda yer almalarına imkan tanınabilmektedir
 • Yurt dışı yaz dil okulları organize edilmektedir
 • TED geneli ortak izleme sınavları ve İngilizce sınavları uygulanmaktadır
Atatürk

Ansolon