PDR’den Bakış

PDR çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmakta, bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

TED Sivas Koleji’nde kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

PDR Çalışmaları 3 alanda yürütülmektedir.
1-Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri ve sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurularak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
2-Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerin çalışma davranışlarını geliştirmek, anaokulundaki öğrencilerin ilkokula, ilkokuldaki öğrencilerin ortaokula; ortaokuldaki öğrencilerin de liseye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak.
3-Mesleki Rehberlik: Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda anaokulundan itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.

LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde amaç; öğrencilerimizi tanımak, ona kendisini tanıtmak ve öğrencilerimizin problemlerini çözmesine, gerçekçi kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve böylelikle de kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmaktır.

Lise PDR servisi olarak öğrencilerimizin;

Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek, Kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak, Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak, Kendi gücüne inanarak ve motive olarak özgün değer sistemi oluşturmalarına katkıda bulunmak, Yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak, Sahip oldukları potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını arttırmalarını sağlamak, Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve meslekleri tanıyarak doğru ders ve meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çeşitli başlıklar altında yürütülür. TED Sivas Koleji PDR servisi aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI
Öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

a. Bireysel Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır; Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir. Akademik başarılarını izlemeye yönelik olarak öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır. Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.

b. Grup Rehberliği Hizmetleri

Eğitsel ve meslekî rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir.

c. Mesleki Rehberlik Hizmetleri

Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Erken Kariyer

Öğrencilerin meslek seçimlerini yaparken farkındalığı yüksek ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla uygulanan yönlendirme çalışmalarımızı destekleyici bir projedir.

Öğrencilerimiz gelecekte seçmeyi düşündükleri ya da ilgi duydukları meslekleri doğrudan iş ortamlarında ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler izleyerek kariyer planlamalarını yapma fırsatına sahip olurlar. Öğrencilerimiz için hayatlarının en önemli seçimi olan meslek seçiminde ön deneyim kazanmalarını, meslekleri tüm boyutlarıyla tanıyıp içselleştirebilmelerini, üniversiteye giden yolda daha bilinçli tercihlerde bulunmalarını sağlayarak motivasyonlarının artması hedeflenmiştir.

Kariyer Gelişim Çalışmaları

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalar;

-Mesleki Olgunluk Ölçeği
-Kariyer Günleri
-Sosyal Alanda Lider Olan Kişilerle Söyleşi
-Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları


Üniversite Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır. Bu çalışmalar;

-Sınav sisteminin tanıtımı
-Öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi
-Motivasyon toplantıları
-Sınav başvurularının gerçekleştirilmesi
-Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması
-Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları
-Üniversite ve bölüm tercihlerinin oluşturulması


VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularda düzenlenen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Yaklaşımları vb.)
Atatürk

Ansolon