Kütüphane

 

 

 

 

 

 

 

Türk Eğitim Derneğinin misyon ve vizyonuna sadık kalarak öğrencilerimizi 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu “Hibrit İnsan” profiline uygun yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Hedeflerimiz doğrultusunda geleneksel kültürümüzü sürdürmekle birlikte çağın gerektirdiği eğitim teknolojilerini kullanarak fiziksel kütüphane mekanın ötesine geçtiğimiz kütüphanemizde sevgili öğrencilerimizle buluşup kitapların gizemli dünyasında kayboluyoruz.

 

Kitapları seviyor musunuz ? Öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız. der Jules. TED Sivas Koleji olarak amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca mutlu olmalarını sağlamak ve bunları onlara öğretmektir.

 

Kitap okumak bir sevgidir. Kitap okumak düşünmeyi gerektirir. Sevgiyle okunan her kitap düşünceyi geliştirir. Düşünen, sorgulayan, üreten bireylerin temel özelliği okumayı severek yapmalarıdır. İşte bu yüzden kitap okumayı alışkanlık haline getiren bireyler yerine kitap okumayı seven bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Kütüphanemiz okuyarak nefes alan, kalbi kitap sevgisiyle dolan öğrencilerimize; bilgiye, başarıya sevgiye ve hedeflerine ulaşmalarında anahtar olmaktadır.

 

Görebilen, fark edebilen, fark yaratabilen nesiller için, hayatlarını anlamlandırmak için, yarınlara umutla bakabilmek için hep birlikte OKU’yoruz…

 

Kütüphanelerimizin Amacı: Okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğretmenlerin mesleki çalışmalarına yardımcı olmak, öğrencilerin derslerini olduğu kadar boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerini yapıcı, eleştirici ve estetik değerlere ilgi duymalarını sağlamak, bütün kullanıcıların düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır. Kütüphanelerimizin Koleksiyonları: Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları, notalar, görsel-işitsel materyaller (CD, VCD, DVD, Video, Kaset, Poster vb.) ve elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi kaynaklarından meydana gelmekte ve koleksiyon ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. Kütüphanemiz; Teknoloji, öğretim, öğrenim ve eğitimin bütünleştiği, bilgi çağını yakalayan, okumayı sevdiren, hayal gücünü destekleyici malzemeler barındıran, öğrencileri; bilgiyi bağımsız olarak aramaya, bulmaya ve kullanmaya özendiren anlayış ile oluşturulmuş sıcak ve samimi bir ortamdır.

Atatürk

Ansolon