Genel Bilgiler

TED Sivas Koleji Özel Ortaokulu’nda ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yükseköğrenime veya hem mesleğe hem yükseköğrenime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.
TED Sivas Koleji’nde Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk bilincine sahip, ruhen ve bedenen sağlıklı, paylaşımcı, kendine güvenen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ortaokulumuz tarafından kullanılmak üzere farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, elektronik sınıflar, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, branş derslikleri, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları ve jimnastik salonu, çok amaçlı salon, yüzme havuzu, 3D salonu ve spor salonu bulunmaktadır.
 • Sınıf kontenjanlarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır.
 • Ortaokulumuzdaki toplam kontenjanımız 336 öğrencidir.
 • Kendi ilkokulumuzdan gelen öğrencilerimiz 5’inci sınıfa doğrudan kabul edilmekte, tüm sınıf seviyelerinde boş kalan kontenjanlara sınav ve mülakatla öğrenci alınmaktadır.
 • Okulumuzda tam gün eğitim öğretim yapmaktadır. Günde 9, haftada 45 saat eğitim hizmeti verilmektedir.
 • Hafta sonu Cumartesi günleri 09.00-12.10 saatleri arasında ücretsiz yabancı dil, kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmekte, öğrencilerimiz gönüllülük esasına göre bu kurslara katılabilmektedir.
 • Tüm öğrencilerimizin sağlık ve gelişimleri yakından izlenmekte, diş, göz vb. taramaları yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz ilgi ve becerileri doğrultusunda hafta içi kulüp çalışmalarına katılmaktadır.
 • Öğrencimizin ortaokul öğrenimi, uzman öğretmen kadromuzla değerler eğitimi, spor, yüzme, drama, görsel sanatlar, seramik, satranç ve müzik dersleriyle desteklenmektedir.
 • Hafta içi programında 10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. (2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren 5’inci sınıflarımızda yabancı dil ağırlıklı eğitim programı uygulanacak ve haftalık programda 16 saat İngilizce dersi bulunacaktır) İngilizce derslerinin yarısına Türk İngilizce öğretmenleri, diğer yarısına  (speaking) ise yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri girmektedir. Türk Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır.
 • İkinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Fransızca okutulmaktadır.
 • Ortaokulumuzda Türk Eğitim Derneğinin zenginleştirilmiş öğretim programı uygulanmaktadır. Dersler Türk Eğitim Derneği Genel Merkezince hazırlanmış yardımcı ders kitaplarıyla desteklenmektedir.
 • Ortaokulumuzda 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimizin akademik gelişimleri ve İngilizce performansları TED okulları geneli okul izleme sınavlarıyla Türk Eğitim Derneği tarafından değerlendirilmekte ve sürekli izlenmektedir.
 • Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ulusal ve uluslararası platformlar sağlanarak bilim, kültür, sanat ve spor ortamlarında ilgi ve yetenek alanlarını ortaya çıkarmalarına destek olunmaktadır.
 • Her yıl gerekli şartları taşıyan öğrencilerimiz için yurt dışı yaz dil okulları organize edilmektedir.
 • Öğrencilerimiz, lise giriş sınavlarına kapsamlı ve periyodik bir programla hazırlanmaktadır. Bu çerçevede hafta içi etütler, bireysel ve grup destek dersleri düzenlenmektedir. 7’nci sınıftan itibaren ise Ortaokul Destek Eğitim Programı (ODEP) kapsamında özellikle 8’inci sınıfta yoğunlaşarak kurs ve deneme sınavları uygulanmaktadır.
 • Bu süreçte öğrenci – öğretmen ve velilerimiz, PDR-Ölçme Değerlendirme birimimizce yönlendirilmektedir.
Atatürk

Ansolon