Genel Bilgiler

TED Sivas Koleji Özel Anaokulu’nda 3-4 ve 5 yaş (36-72 ay) çocuklarına okul öncesi eğitim verilir. Eğitim-Öğretim hayatının ilk basamağını oluşturan anaokulu eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

TED Sivas Koleji Özel Anaokulu, 2016-2017 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Anaokulumuz tarafından kullanılmak üzere , fen-doğa-mutfak etkinliklerinin, sanat çalışmalarının yapılacağı alanlar, bilgisayar laboratuvarı, 3D salonu, jimnastik-spor salonu, dans salonu, seramik atölyesi  uyku/dinlenme odası, yemek odası, iç oyun alanı ve dış oyun alanı ve çok amaçlı salonumuz bulunmaktadır. Geniş bir bahçe kullanımına sahip olan okulumuzda yer alan sınıfların tümünden bahçeye çıkışlar sağlanabilmektedir. Sınıflarımız geniş, aydınlık ve havadar olarak planlanmıştır.

TED Sivas Koleji Özel Anaokulu’nda, Atatürk’ün milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen, paylaşımcı, hoşgörülü, saygılı, kendini ifade edebilen, katılımcı, sorumluluk sahibi, sanata karşı duyarlı ve sorgulayan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerin psikomotor,  bilişsel, duygusal-sosyal, dil ve öz bakım gelişim gereksinimlerinin karşılanması, yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Okul öncesi eğitimde veli iletişim ve işbirliğinin önemi dikkate alınarak, veliler çeşitli iletişim kanalları ile çocuklarının gelişimi ve okul etkinlikleri hakkında bilgilendirilmekte, öğrencilerin etkinliklerine katılımları sağlanmakta ve belirli aralıklarla kendileri için seminerler düzenlenmektedir.

• 36 aydan (3 yaş) itibaren öğrenci kabul edilmektedir.
• Öğrencilerimiz okulumuza PDR görüşmesi sonrasında kaydedilmektedir.
• 3, 4, 5 yaş grubundaki öğrencilerimiz ayrı sınıflarda eğitim görmektedir
• Sınıf kontenjanlarımız 20 öğrenci ile sınırlıdır.
• Toplam kontenjanımız 100 öğrencidir.
• Okulumuzda tam gün eğitim öğretim yapmaktadır. Günde 9, haftada 45 saat eğitim hizmeti verilmektedir.
• Türk Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan anaokulu programı uygulanmaktadır.
• Tüm öğrencilerimizin sağlık ve gelişimleri yakından izlenmekte, diş, göz vb. taramaları yapılmaktadır.
• Anaokulumuzun 36 aydan itibaren her yaş grubunda haftada 10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. İngilizce derslerinin yarısına  Türk İngilizce öğretmenleri, diğer yarısına (speaking) ise yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri girmektedir. Türk Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır.
• Haftalık program, uzman öğretmen kadromuzla değerler eğitimi, spor, yüzme, drama, görsel sanatlar, seramik, satranç, çocuk yogası, kodlama, müzik, modern dans  ve bale dersleriyle desteklenmektedir.
• Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencilerimizin aktif katılımı sağlanarak, yaşayarak öğrenme ilkesi temel alınır.
• Uygulanan program, öğrencilerimizin yaratıcılığının geliştirilmesine, eğlenerek öğrenmesine ve öğrenirken kendini tanımasına odaklanır.

Atatürk

Ansolon