2021-2022 Yılı Eğitim Ücretleri

 

SINIFLAR TAKSİTLİ (KDV Dahil)
ANAOKULU 15712 TL
İLKOKUL 19124 TL
ORTAOKUL 20562 TL
LİSE 21758 TL
  •  Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır

 

YEMEK ÜCRETLERİ

YEMEK (YILLIK)

3950 TL

 

 

 ERKEN KAYIT İNDİRİMLERİ

AYLAR

%

AÇIKLAMA

ŞUBAT

 %5 Erken kayıt indiriminin geçerli olabilmesi için kesin kayıt işleminin o ay içerisinde tamamlanması ve ücret tutarının en az %10’unun ödenmiş olması gerekir

MART

%5

NİSAN

%4

MAYIS

%3

 

 

 DİĞER İNDİRİMLER

İNDİRİM KONULARI İNDİRİM ORANI AÇIKLAMA
Kardeş İndirimi

2 kardeşin her biri %10

3’üncü kardeş %15

Bu tablodaki indirim koşullarının birden fazlasının oluşması durumunda öğrenci lehinde olan en yüksek orana sahip yalnızca bir indirim uygulanır.

Meslek İndirimi

(Kamu personeli, özel sektörde eğitim, sağlık, hukuk ve güvenlik)

%5

TED Mezunu Ebeveyn

%5

Devamlılık İndirimi

(TED Sivas Koleji öğrencisi olup; Anaokulundan İlkokula, 4’üncü sınıftan 5’inci sınıfa, 8’inci sınıftan 9’uncu sınıfa kaydolanlar, yalnızca o yıl için)

%5
  • İndirimler sadece eğitim ücretini kapsar.
  • Ortaokulda burs ve indirimlerden aynı anda faydalanılamaz. Bu durumda, öğrenci lehine en yüksek orana sahip yalnızca bir burs ya da indirim uygulanır (Erken kayıt ve peşin ödeme indirimleri bu kuraldan müstesnadır)
  • Lisede burs ve indirimlerden aynı anda faydalanılamaz. Lisede başarı bursundan faydalanan öğrenciler buna ilave olarak sadece peşin ödeme indiriminden de faydalanabilirler.
  • Lisede daha önceki yıl burs kazanmış öğrencilerin en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar kayıt yenilemeleri gerekir.
Atatürk

Ansolon