BTEC (Business and Technology Education Council)

Okulumuzun öğrencilerimize sağladığı benzersiz olanaklardan biri de ülkemizde sadece TED Okulları tarafından verilebilen BTEC (Business and Technology Education Council) programlarıdır. TED Sivas Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencileri, seçtikleri taktirde BTEC derslerini alırlar.

Günümüz dünyasında öğrencilerimizin ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerle ilgili temel düzeyde yeterlik kazanmaları önemlidir. Bu bilinçle, TED öğrencilerine üniversite ve iş hayatında uluslararası düzeyde kabul gören Business and Technology Education Council (BTEC) programlarını sunmaktadır. Açılımı “Eğitimsel Mükemmellik” anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in uyguladığı BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren bir eğitim programıdır.

Merkezi İngiltere olan BTEC programları 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. BTEC Programlarına kayıtlı 4 milyon öğrenci bulunmaktadır.
BTEC programları başta İngiltere olmak üzere, uluslararası alanda üniversiteler, işverenler ve profesyonel iş dünyası tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrenciler, BTEC programları ile uluslararası geçerliliği olan “Performans Bildirim”, “Yeterlik”, “Sertifika” ve “Diploma” belgelerini edinmektedir. Öğrenenlerin elde ettiği bu belgelerin geçerliliğinde zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. BTEC belgeleri 100’den fazla ülkede, 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde tanınmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC belgesi almaya hak kazanmaktadır. Okulumuzda bu yıl uygulanan BTEC programı:

1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Belgesi (BTEC Level 1 Award In Social Media)

Öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. BTEC Sosyal medya yeterlilik belgesi alan öğrenciler seçtikleri bu programı tamamladıklarında, eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir. Sosyal Medya kapsamındaki her türlü film, dizi, reklam, internet sitesi farklı bir bakış açısı ile çözümleyebilmektedir. Sosyal Medya Yeterlik Belgesi” kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kapsamaktadır.
Atatürk

Ansolon