BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

Eğitim ve öğretimde sürekli yeniliği ve çeşitliliği ön planda tutmak anlayışından hareketle, 2007-2008 öğretim yılından itibaren TED Okullarında “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” adı altında yeni bir akademik program daha hayata geçirilmiştir.

Fen Bilimleri alanında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaya başlayan “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” 2024-2025 Eğitim öğretim yılından itibaren TED Sivas Kolejinde uygulanacaktır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin; eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan, okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri MEB müfredatına entegre edilmiş TTKB onaylı farklı bir program okutulmaktadır.

Bu programda öğrenim gören öğrenciler, kendilerine sunulan imkânlarla yeteneklerini en üst düzeyde kullanma olanağına sahip olmaktadır.

*Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nın Amacı

a) Fen Bilimleri alanındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak,

b) Fen Bilimleri alanında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,

d) Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,

e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.

*BIYP Devam Koşulları
Bu programa dahil olup, İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrencilerin programa devam edebilmeleri için; 9, 10 ve 11. sınıf sonlarında ders kesimi itibarıyla başarısız dersi bulunmaması ve Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik  derslerine ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması gerekmektedir. 
*Programın Gereklilikleri

Bilim İnsanı Yetiştirme Programının 4 yıllık öğretim sürecinde, BIYP sertifikası alabilmek için, programın gereklilikleri olarak belirlediğimiz çalışmalar, öğrencilerimizde bir bilim insanında öncelikle olması gereken meraklı, yaratıcı, sabırlı,  kararlı ve tarafsız olma gibi  özellikleri kazandırmaya yöneliktir.

Bu zorunlu çalışmalar;

  • İnovasyon ve girişimcilik (Innova-Ted) kulüp çalışmaları (9.sınıf),
  • Seminerlere katılım (9,10,11,12. sınıflar),
  • Araştırma deneyleri:  10.sınıf 1. döneminde / (biyoloji-fizik-kimyaderslerinden öğrenci ilgi alanına göre seçilecek bir dersten),
  • Tübitak Liselerarası araştırma proje yarışmasına katılım (11.sınıf),
  • Sosyal sorumluluk proje çalışmaları (9,10,11,12. sınıflar) dır.

BIY Programı, öğrencilerini sınavla seçen bir program olduğundan, programa kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmak isteyen öğrenciler, yalnızca Ulusal Programa geçiş yapabilirler.

 

 

 

Atatürk

Ansolon