Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Okulumuzda yürütülen ilkokul bilişim teknolojileri dersleriyle amacımız, dijital çağa uyum sağlayabilen hızla değişen teknolojiyle kendini yenileyebilen, yaratıcı düşünme becerilerine sahip problemlere çözüm odaklı yaklaşarak teknolojiyle üretmeyi seven ve teknoloji üreten bireyler yetiştirmektir. İlkokul Bilişim Teknolojileri dersi eğitim programımız, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişmeleri hedefiyle, ISTE (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Standartları) çerçevesinde K-12 bütünlüğünde okul öncesi, ortaokul ve lise eğitim programlarımızla beraber sistematik bir şekilde ele alınarak yapılandırılmıştır.

İlkokul Öğrencilerimiz 1. sınıftan 4. sınıfa kadar aldıkları bilişim teknolojileri eğitimiyle “ Bilişim Okur-Yazarlığı”, “Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma”, “Araştırma”, “Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma”, “Problem Çözme”, “Bilgi-İşlemsel düşünme”, “Mantıksal Sorgulama” , “Algoritma Tasarlama, Programlama” ve “Özgün Ürün Oluşturabilme” becerilerini geliştirirler.

Okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutladığımız Eu Code Week (Avrupa Kodlama Haftası), Hour of Code (Kodlama Saati), Bilişim Haftası ve “Güvenli İnternet Günü” ile öğrencilerimizin bilinçli bir dijital vatandaş olmalarını ve teknoloji farkındalıklarını arttırmayı hedeflemekteyiz.
Atatürk

Ansolon