Fen Bilimleri

Öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak, bilimsel süreç becerilerini kazanmış, deney, gözlem ve araştırma yapan bireyler olmaları hedeflenmektedir. Derslerimiz, 4. sınıftan itibaren “Fen Bilimleri”nin temel kazanımlarını içselleştirmek amacıyla tam donanımlı fen laboratuarında, bilimsel proje, deney ve gözlem çalışmaları ile birlikte işlenmektedir. Ders içerikleri günlük yaşamla ilişkilendirilir, bu bağlamda öğrencilerin karşılaştıkları problem durumlarında derste öğrendikleri bilgileri kullanmaları sağlanır.
Atatürk

Ansolon