Matematik

Matematiğin sevilen, kolay anlaşılan ve günlük hayatla ilişkilendirilebilen bir ders olması amacıyla öğrencilerimizin, başta algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. “Farklılaştırılmış Öğretim” stratejileri temel alınarak hazırlanan ders içerikleri ile her öğrencinin matematiğe karşı olumlu tutumlar geliştirmesi ve etkinlik temelli öğrenme ortamlarında yaparak yaşayarak, kalıcı izli öğrenmeler edinmeleri sağlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon