Türkçe

Türkçe derslerimizde birinci sınıf ilk dönemde “İlk Okuma Yazma” ağırlıklı çalışmalar yapılırken, ikinci dönem itibari ile anlamlı, etkin ve eleştirel okuma, yaratıcı düşünme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz ders içeriklerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz her ay için belirlenmiş olan proje kitaplarını okumak ve “Yaratıcı Düşünme ve Yazma” dersinin etkinlik görevlerini yerine getirerek kitap incelemeleri yapmaktan sorumludurlar. İşlenecek olan dilbilgisi konuları da okudukları kitaplar üzerinden verilerek, öğrencilerin sarmal öğrenmeleri desteklenmektedir.
Atatürk

Ansolon