Fen Bilimleri

TED Sivas Koleji Özel Anadolu Lisesinde, öğrencilerin teknolojideki gelişmeleri takip etmeleri ve bunları daha ileriye taşıyabilecek bir vizyona sahip olmaları, gözlemlerini teorik bilgilerle açıklamaları ve yeni bilgilere ulaşmak için hipotez oluşturarak çalışmalarını sürdürmeleri, tüketen değil üreten bir nesil olmaları sağlanır. Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri öğrencileri ezbere teşvik etmek yerine, deney ve gözlemlerle laboratuvar ortamında keyif alarak yapılır ve böylece yaparak, yaşayarak öğrenen, fen okuryazarı öğrenciler yetiştirilir.

Öğrencilere Fen Bilimlerinin yaşamın kendisi olduğunu anlatarak, öğrencilerin gözlem yapmak, analiz-sentez-değerlendirme yapmak, yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak, eleştirel düşünmek ve problem çözmek gibi 21. yüzyıl becerileri kazandırır. Bütün derslerde öğrencilerin genel iletişim becerilerini geliştirmeleri, bilimsel bir dilde iletişim kurmaları hedeflenir.

TED Sivas Koleji Özel Anadolu Lisesi, öğrencilerin yaşadıkları ortamı ve çevrelerini tanımalarını sağlayacak yeterli bilgiyi, özgüveni ve becerileri kazandırmayı; onların teknolojik açıdan gittikçe gelişen dünyada bilgili, katılımcı, okuyan, sorgulayan, yenilikçi ve özgür düşünen, problem çözme yeteneğine sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.
Atatürk

Ansolon