Görsel Sanatlar

Öğrenciler, birey olarak sürekli bir değişim-gelişim döngüsü içinde yaşarlar. Bu değişim döngüsü yaratıcılıktır. Yaratıcılığın olmazsa olmazı görsel zekadır. Görsel Sanatlar dersinde hedeflenen; öğrencilerin görsel zekalarını geliştirmek, öğrencilere sanat eserleri ve sanatsal objeleri incelerken estetiksel değerlendirebilme ve eleştirel bakabilme becerisi kazandırmak, öğrencilerin yaratıcı yönlerini, hayal güçlerini, zeka ve yeteneklerini iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar yaptırarak destekleyip, geliştirmektir.

Görsel Sanatlar dersi tam donanımlı Görsel Sanatlar Atölyesinde yapılmaktadır. Sene içi yapılan tüm sanatsal çalışmalar ve üç boyutlu ürünler önemli gün ve etkinlikler kapsamında okulumuzun orta alanı ve sınıf panolarında sergilenmektedir. Ayrıca her sene sonunda belirlenen konsept doğrultusunda hazırlanan eserler sene sonu sergisinde sergilenmektedir.
Atatürk

Ansolon