Sosyal Bilimler

TED Sivas Koleji Özel Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler derslerinde öğrencilerimiz topluma ve dünyaya dair süreçleri değişik açılardan irdeleyip farklı bakış açıları edinirler. Sosyal Bilimler bölümümüzün temel amacı, öğrencilerimizin dünya vatandaşlığı, çevre bilinci, evrensel haklar, insan hakları, eşitlik, adalet, çok kültürlülük gibi konularda küresel bir bakış açısı elde edebilmesidir.

Bu bağlamda onların; tarihi alanda edindikleri bilgiyi günümüz olaylarını anlamlandırmada kullanabilmelerinin yanında yakın ve uzak çevresinin sorunlarına duyarlı, insanlığın ortak mirasına ve üretimine saygılı, bilinçli bireyler olmalarını sağlamaktır. Gelişen bilgi ve teknoloji verilerini, yöntemlerini ders ortamına taşımada öğrencilerimizi desteklemek ve onlara rehberlik yapmaktır.
Atatürk

Ansolon