Yabancı Diller

İngilizce: TED Sivas Koleji Özel Anadolu Lisesi olarak yabancı dille öğretim yapan ilk özel Türk Okulu olan TED okulları ailesinin bir parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerileri kazanmalarını amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda okulumuzda 9. sınıf seviyesinde programın temel amacı öğrencilerin yabancı dilde okuma, anlama ve metin çözümleme becerilerini arttırmak ve bu amaçla gerek bilgiye dayalı gerekse kurmaca birçok farklı metin üzerinde çalışmasını sağlamaktır. Buna bağlı olarak da öğrencilerin yazma ve iletişim becerilerinin arttırılması ve açık, net ve doğru bir biçimde dili kullanmalarının sağlanması hedeflenir. Programın sonunda öğrencilerimiz dünyanın birçok üniversitesinde geçerli olan uluslararası sertifikalarını alırlar.

İngilizce dersleri öğrencinin dil becerilerinin yanı sıra düşünme becerilerini de arttıracak biçimde tasarlanır. Dersler öğrencilerimizin her türlü sosyal ortamda kendilerini İngilizce olarak çok rahat ifade edebilmelerinin yanı sıra, dilin doğasını da ayrıntılı bir biçimde kavramalarını sağlar.

Fransızca: Öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Fransızca seçmeli ders kapsamında sunulur. İkinci yabancı dil derslerinin amacı öğrencilerin söz konusu dille ilgili olarak farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olmaktır
Atatürk

Ansolon