Modern Dans ve Bale

Dans çocukların kendi iç dünyalarını ve çevrelerini daha iyi anlamalarını sağlar. Sorunlarını çözmeleri için alternatif yollar önerir. Genelde kendilerini ifade etme güçlüğü çeken çocuklar sanat yoluyla iç dünyalarını rahatça yansıtabilirler. Bu da çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak açısından çok önemlidir.

Okulumuzda bale öğretmenimiz eşliğinde modern dans ve bale eğitimi uygulanır. Bale ve dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını artırarak grup dâhilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.
Atatürk

Ansolon