Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizdeki eğitim öğretim programımız, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda yürütülmektedir. Dersimizin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Dersimizde, Atatürk’ün “Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. ” sözünden hareketle, doğru din anlayışına sahip, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, öğrenme-öğretme sürecinde, öğretim programı aracılığıyla kazanmaları hedeflenen bilgi, beceri, tutum, değer, kavramlar öğrenci merkezli yaklaşımlarla eğitim öğretimdeki yenilikler takip edilerek kazandırılır.
Atatürk

Ansolon